Disclaimer

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này (“Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm”) đưa ra các nguyên tắc chung, tiết lộ và điều khoản về việc bạn sử dụng trang web healthcliner.com (“Trang web” hoặc “Dịch vụ”) và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ liên quan nào của trang web (gọi chung là “Dịch vụ”). Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn (“Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”) và Healthcliner (“Healthcliner”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Nếu bạn đang tham gia Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền ràng buộc thực thể đó với Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, trong trường hợp đó các thuật ngữ “Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn” sẽ đề cập đến thực thể đó. Nếu bạn không có thẩm quyền đó hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, bạn không được chấp nhận Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này và không được truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này là hợp đồng giữa bạn và Healthcliner, mặc dù nó là điện tử và không có chữ ký thực tế của bạn và nó chi phối việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Sự đại diện

Bất kỳ quan điểm hoặc ý kiến nào được thể hiện trên Trang web chỉ thuộc về Healthcliner, người sáng tạo nội dung và nhân viên của Healthcliner và không đại diện cho những người, tổ chức hoặc tổ chức mà Healthcliner có thể hoặc không thể được liên kết trong năng lực chuyên môn hoặc cá nhân trừ khi được nêu rõ. Bất kỳ quan điểm hoặc ý kiến nào không nhằm mục đích ác ý với bất kỳ tôn giáo, nhóm dân tộc, câu lạc bộ, tổ chức, công ty hoặc cá nhân nào.

Nội dung và bài đăng

Bạn không được sửa đổi, in hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Trang web và Dịch vụ. Việc đưa bất kỳ phần nào của Trang web và Dịch vụ vào một tác phẩm khác, cho dù ở dạng in hoặc điện tử hay dạng khác hoặc bao gồm bất kỳ phần nào của Trang web và Dịch vụ trên một tài nguyên khác bằng cách nhúng, đóng khung hoặc nếu không có sự cho phép rõ ràng của Healthcliner đều bị cấm. Bồi thường và tài trợ

Trang web và Dịch vụ có thể chứa các hình thức quảng cáo. Không gian quảng cáo sẽ luôn được xác định như vậy. Một số liên kết trên Trang web có thể là “liên kết liên kết”. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhấp vào liên kết và mua một mặt hàng, Healthcliner sẽ nhận được hoa hồng liên kết. Hơn nữa, Healthcliner là người tham gia chương trình Amazon Associates, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện để kiếm phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết với các tài sản của Amazon. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về thể dục và y tế

Thông tin có sẵn trên Trang web chỉ dành cho thông tin sức khỏe nói chung và không nhằm mục đích thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Bạn không nên chỉ dựa vào thông tin được cung cấp trên Trang web cho nhu cầu sức khỏe của bạn. Tất cả các câu hỏi y tế cụ thể nên được trình bày cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của riêng bạn và bạn nên tìm kiếm lời khuyên y tế liên quan đến sức khỏe của bạn và trước khi bắt đầu bất kỳ dinh dưỡng, giảm cân hoặc bất kỳ loại chương trình tập luyện nào khác.

Nếu bạn chọn sử dụng thông tin có sẵn trên Trang web mà không cần tham khảo ý kiến và đồng ý trước của bác sĩ, bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các quyết định của mình và đồng ý giữ Healthcliner vô hại, đại lý, nhân viên, nhà thầu và bất kỳ công ty liên kết nào từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thương tích hoặc bệnh tật cho bạn hoặc tài sản của bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng thông tin này.

Có thể có những rủi ro liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động được trình bày trên Trang web cho những người có sức khỏe tốt hoặc kém hoặc có tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần từ trước. Nếu bạn chọn tham gia vào những rủi ro này, bạn làm như vậy theo ý chí và sự thoả thuận tự do của riêng bạn, cố ý và tự nguyện chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan đến các hoạt động đó.

Kết quả thu được từ thông tin có sẵn trên Trang web có thể khác nhau và sẽ dựa trên nền tảng cá nhân, sức khỏe thể chất, kinh nghiệm, năng lực trước đây, khả năng hành động, động lực và các biến số khác của bạn. Không có gì đảm bảo liên quan đến mức độ thành công mà bạn có thể trải nghiệm. Không tư vấn tài chính

Thông tin trên Trang web chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không nhằm mục đích được coi là tài chính, đầu tư, thuế hoặc tư vấn khác. Không có gì có trên Trang web cấu thành một lời mời chào, khuyến nghị, chứng thực hoặc cung cấp bởi Healthcliner, các đại lý, nhân viên, nhà thầu và bất kỳ công ty liên kết nào để mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán hoặc công cụ tài chính nào khác.

Tất cả nội dung trên trang web này là thông tin có tính chất chung và không giải quyết hoàn cảnh của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức cụ thể nào. Không có gì trên Trang web cấu thành tư vấn chuyên nghiệp và / hoặc tài chính, cũng như không có bất kỳ thông tin nào trên Trang web tạo thành một tuyên bố toàn diện hoặc đầy đủ về các vấn đề được thảo luận hoặc luật liên quan đến đó. Một mình bạn chịu trách nhiệm đánh giá giá trị và rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào khác trên Trang web trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên thông tin đó. Bạn đồng ý không giữ Healthcliner, đại lý, nhân viên, nhà thầu và bất kỳ công ty liên kết nào chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào có thể xảy ra đối với các thiệt hại phát sinh từ bất kỳ quyết định nào bạn đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp cho bạn thông qua Trang web.Đánh giá và lời chứng thực

Lời chứng thực được nhận dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua nhiều phương thức nộp khác nhau. Chúng là những trải nghiệm cá nhân, phản ánh kinh nghiệm của những người đã sử dụng Trang web và Dịch vụ theo cách này hay cách khác. Tuy nhiên, chúng là kết quả cá nhân và kết quả khác nhau. Chúng tôi không tuyên bố rằng chúng là những kết quả điển hình mà người tiêu dùng thường sẽ đạt được. Lời chứng thực không nhất thiết là đại diện của tất cả những người sẽ sử dụng Trang web và Dịch vụ và Healthcliner không chịu trách nhiệm về các ý kiến hoặc nhận xét có sẵn trên Trang web và không nhất thiết phải chia sẻ chúng. Tất cả các ý kiến thể hiện đều hoàn toàn là quan điểm của người đánh giá.

Lời chứng thực được hiển thị được đưa ra nguyên văn ngoại trừ sửa lỗi ngữ pháp hoặc nhập. Một số lời chứng thực có thể đã được chỉnh sửa để rõ ràng, hoặc rút ngắn trong trường hợp lời chứng thực ban đầu bao gồm thông tin không liên quan đến công chúng. Lời chứng thực có thể được xem xét về tính xác thực trước khi chúng có sẵn để xem công khai. Bồi thường và bảo hành

Tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ của thông tin và nội dung, được phân phối thông qua, liên kết, tải xuống hoặc truy cập từ Trang web và Dịch vụ được đảm bảo bởi Healthcliner. Tuy nhiên, tất cả thông tin trên Trang web được cung cấp “nguyên thể”, không đảm bảo kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Trong mọi trường hợp, Healthcliner, hoặc các đối tác, nhân viên hoặc đại lý của Healthcliner, sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin trên Trang web, hoặc cho bất kỳ thiệt hại do hậu quả, đặc biệt hoặc tương tự nào, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Hơn nữa, như với bất kỳ doanh nghiệp nào, kết quả của bạn có thể khác nhau và sẽ dựa trên năng lực cá nhân, kinh nghiệm, chuyên môn và mức độ mong muốn của bạn. Không có gì đảm bảo liên quan đến mức độ thành công mà bạn có thể trải nghiệm. Không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được bất kỳ thu nhập nào cả và bạn chấp nhận rủi ro rằng báo cáo thu nhập và thu nhập khác nhau tùy theo từng cá nhân. Thành công của mỗi cá nhân phụ thuộc vào nền tảng, sự cống hiến, mong muốn và động lực của họ. Việc sử dụng thông tin trên Trang web và Dịch vụ phải dựa trên sự thẩm định của riêng bạn và bạn đồng ý rằng Healthcliner không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thành công hoặc thất bại nào của doanh nghiệp của bạn liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc mua và sử dụng thông tin, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được xem xét hoặc quảng cáo trên Trang web. Thông tin trên Trang web có thể thay đổi bất cứ lúc nào và không có cảnh báo.

Thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này hoặc các điều khoản liên quan đến Trang web và Dịch vụ bất cứ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này trên Trang web. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

Chấp nhận tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của nó. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ các điều khoản của Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nó, bạn có thể làm như vậy thông qua biểu mẫu liên hệ, gửi email đến contact@healthcliner.com hoặc viết thư cho 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, USA.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào June 3, 2021

https://www.websitepolicies.com/policies/view/CLkRTeuB