Sức khỏe tâm thần

Rối loạn ăn uống: Biết các loại và nguy cơ

Rối loạn ăn uống liên quan đến các bệnh thể chất và tinh thần nghiêm trọng ảnh hưởng đến ý tưởng và suy nghĩ của mọi...

Lạm dụng ma túy và chất gây nghiện: Biết hậu quả về sức khỏe và xã hội

Mục đích của việc sử dụng một loại thuốc dẫn đến việc xác định xem nó có bị lạm dụng hay không. Phần lớn các loại...

Căng thẳng: Quản lý và điều trị hiệu quả

Những áp lực và kinh nghiệm của cuộc sống gây căng thẳng cho mọi người theo nhiều cách. Căng thẳng là một sự thay đổi...

Lo lắng và trầm cảm: Bệnh đi kèm tâm thần chính

Về mặt tâm lý, con người phải đối mặt với rất nhiều thách thức gây ra rất nhiều khó chịu cho họ và thậm chí đối với...