Zrzeczenie się

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności (“Wyłączenie odpowiedzialności”) określa ogólne wytyczne, informacje i warunki korzystania przez Użytkownika z healthcliner.com stronie internetowej (“Witryna” lub “Usługa”) oraz wszelkich powiązanych z nią produktów i usług (zwanych łącznie “Usługami”). Niniejsze Wyłączenie odpowiedzialności jest prawnie wiążącą umową między Użytkownikiem (“Użytkownik”, “Ty” lub “Twój”) a Healthcliner (“Healthcliner”, “my”, “nas” lub “nasz”). Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z niej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać warunków niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności. Jeśli użytkownik zawiera niniejsze Wyłączenie odpowiedzialności w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadcza, że jest uprawniony do wiązania takiego podmiotu z niniejszym Oświadczeniem, w którym to przypadku terminy “Użytkownik”, “Ty” lub “Twój” odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli użytkownik nie posiada takiego upoważnienia lub nie zgadza się z warunkami niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności, nie może zaakceptować niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności i nie może uzyskiwać dostępu do Witryny i Usług oraz korzystać z niej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Wyłączenie odpowiedzialności jest umową zawartą między użytkownikiem a healthcline, nawet jeśli jest elektroniczna i nie jest fizycznie podpisana przez Użytkownika, a także reguluje korzystanie przez użytkownika z Witryny i Usług.

Reprezentacja

Wszelkie poglądy lub opinie reprezentowane na Stronie internetowej należą wyłącznie do Healthcliner, jej twórców treści i pracowników i nie reprezentują poglądów osób, instytucji lub organizacji, z którymi Healthcliner może lub nie może być powiązany zawodowo lub osobiście, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszelkie poglądy lub opinie nie mają na celu okaleczania żadnej religii, grupy etnicznej, klubu, organizacji, firmy lub osoby.

Treści i posty

Użytkownik nie może modyfikować, drukować ani kopiować żadnej części Witryny i Usług. Włączenie jakiejkolwiek części Witryny i Usług do innego utworu, w formie drukowanej lub elektronicznej lub innej, lub włączenie jakiejkolwiek części Witryny i Usług do innego zasobu poprzez osadzanie, kadrowanie lub w inny sposób bez wyraźnej zgody Healthcliner jest zabronione. Odszkodowania i sponsoring

Witryna i Usługi mogą zawierać formy reklamy. Przestrzeń reklamowa będzie zawsze identyfikowana jako taka. Niektóre linki na Stronie mogą być “linkami partnerskimi”. Oznacza to, że jeśli klikniesz na link i kupisz przedmiot, Healthcliner otrzyma prowizję partnerską. Ponadto Healthcliner jest uczestnikiem programu Amazon Associates, partnerskiego programu reklamowego mającego na celu zapewnienie środków do zarabiania opłat reklamowych poprzez reklamę i linkowanie do nieruchomości Amazon. Wyłączenie odpowiedzialności za fitness i opiekę medyczną

Informacje dostępne na Stronie internetowej mają charakter wyłącznie ogólny i nie mają być substytutem profesjonalnej porady medycznej, diagnostyki lub leczenia. Nie należy polegać wyłącznie na informacjach podanych na Stronie internetowej dla twoich potrzeb zdrowotnych. Wszystkie konkretne pytania medyczne powinny być przedstawione do własnego dostawcy opieki zdrowotnej i należy zasięgnąć porady lekarza w zakresie zdrowia i przed rozpoczęciem jakiegokolwiek odżywiania, utrata masy ciała lub innego rodzaju programu treningu.

Jeśli zdecydujesz się korzystać z informacji dostępnych na Stronie internetowej bez uprzedniej konsultacji i zgody lekarza, zgadzasz się przyjąć pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i zgadzając się na pociągnięcie do odpowiedzialności Healthcliner, jego agentów, pracowników, wykonawców i wszelkich firm stowarzyszonych z jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do szkody lub choroby wobec Ciebie lub jego majątku wynikającego z lub związanego z korzystaniem z tych informacji.

Może istnieć ryzyko związane z uczestnictwem w działaniach prezentowanych na Stronie internetowej dla osób w dobrym lub złym stanie zdrowia lub z wcześniej istniejącymi warunkami zdrowia fizycznego lub psychicznego. Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w tych ryzykach, robisz to z własnej woli i zgadzasz się, świadomie i dobrowolnie przyjmując wszelkie ryzyko związane z takimi działaniami.

Wyniki uzyskane na podstawie informacji dostępnych na Stronie internetowej mogą się różnić i będą oparte na indywidualnym pochodzeniu, zdrowiu fizycznym, wcześniejszym doświadczeniu, zdolności, zdolności do działania, motywacji i innych zmiennych. Nie ma żadnych gwarancji dotyczących poziomu sukcesu, którego możesz doświadczyć. Nie doradztwo finansowe

Informacje na Stronie internetowej są udostępniane wyłącznie dla Wygody Użytkownika i nie są traktowane jako doradztwo finansowe, inwestycyjne, podatkowe lub inne. Żadne z zawartych na Stronie internetowej nie stanowi nakłaniania, rekomendacji, poparcia lub oferty firmy Healthcliner, jej agentów, pracowników, wykonawców i wszelkich spółek powiązanych w celu kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.

Cała zawartość tej strony jest informacją o charakterze ogólnym i nie odnosi się do okoliczności konkretnej osoby lub podmiotu. Żadne z informacji na Stronie nie stanowi porady profesjonalnej i/lub finansowej, ani żadne informacje na Stronie internetowej nie stanowią wyczerpującego lub kompletnego oświadczenia o omawianych sprawach lub związanych z nimi przepisach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę zasadności i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innych treści na Stronie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na podstawie takich informacji. Użytkownik zobowiązuje się nie pociągać firmy Healthcliner, jej agentów, pracowników, wykonawców i jakichkolwiek firm powiązanych do odpowiedzialności za ewentualne roszczenia odszkodowawcze wynikające z jakiejkolwiek decyzji podjętej na podstawie informacji udostępnionych przez Ciebie za pośrednictwem Strony internetowej.Opinie i opinie

Referencje są odbierane w różnych formach za pomocą różnych metod składania. Są to indywidualne doświadczenia, odzwierciedlające doświadczenia tych, którzy korzystali z Witryny i Usług w taki czy inny sposób. Jednak, są one indywidualne wyniki i wyniki różnią się. Nie twierdzimy, że są to typowe wyniki, które konsumenci ogólnie osiągną. Opinie nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich tych, którzy będą korzystać ze Strony internetowej i Usług, a Healthcliner nie ponosi odpowiedzialności za opinie lub komentarze dostępne na Stronie internetowej i niekoniecznie je udostępnia. Wszystkie wyrażone opinie są ściśle poglądami recenzentów.

Wyświetlone referencje są podane dosłownie, z wyjątkiem poprawek błędów gramatycznych lub wpisywania. Niektóre referencje mogły być edytowane dla jasności lub skrócone w przypadkach, gdy oryginalne referencje zawierały obce informacje, które nie mają znaczenia dla ogółu społeczeństwa. Referencje mogą być sprawdzane pod kątem autentyczności, zanim będą dostępne do publicznego oglądania. Odszkodowanie i gwarancje

Dokładność, wiarygodność i kompletność informacji i treści, rozpowszechnianych za pośrednictwem, połączonych, pobranych lub dostępnych ze Strony internetowej i Usług, jest gwarantowana przez Healthcliner. Jednakże wszystkie informacje na Stronie internetowej są dostarczane “tak jak jest”, bez gwarancji wyników uzyskanych z wykorzystania tych informacji i bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. W żadnym wypadku Healthcliner, ani jego partnerzy, pracownicy lub agenci, nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub kogokolwiek innego za jakąkolwiek decyzję podjętą lub działania podjęte w oparciu o informacje na Stronie internetowej, lub za jakiekolwiek szkody wtórne, specjalne lub podobne, nawet jeśli zostaną poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

Ponadto, podobnie jak w przypadku każdej firmy, twoje wyniki mogą się różnić i będą oparte na twoich indywidualnych zdolnościach, doświadczeniu, wiedzy i poziomie pożądania. Nie ma żadnych gwarancji dotyczących poziomu sukcesu, którego możesz doświadczyć. Nie ma żadnej gwarancji, że w ogóle dokonasz żadnych dochodów i akceptujesz ryzyko, że zarobki i rachunek zysków i strat różnią się w zależności od osoby. Sukces każdego człowieka zależy od jego pochodzenia, poświęcenia, pragnienia i motywacji. Korzystanie z informacji na Stronie internetowej i w Usługach powinno opierać się na własnej należytej staranności i zgadzasz się, że Healthcliner nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek sukces lub porażkę Twojej firmy, która jest bezpośrednio lub pośrednio związana z zakupem i wykorzystaniem naszych informacji, produktów i usług przeglądanych lub reklamowanych na Stronie. Informacje zawarte w Serwisie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia.

Zmiany i zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności lub jego warunków dotyczących Witryny i Usług w dowolnym momencie, obowiązującej po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności na Stronie internetowej. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po takich zmianach będzie oznaczać zgodę użytkownika na takie zmiany.

Akceptacja niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszym oświadczeniem i zgadza się na wszystkie jego warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na związanie się niniejszym Oświadczeniem. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie warunków niniejszego Wyłączenia odpowiedzialności, nie jest upoważniony do uzyskiwania dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z niej.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat tego zastrzeżenia lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie wszelkich spraw z nim związanych, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysłać e-mail do contact@healthcliner.com lub napisać list do 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, USA.

Data ostatniej aktualizacji: 3 czerwca 2021 r.

https://www.websitepolicies.com/policies/view/CLkRTeuB