Thực phẩm & Thể dục

Rối loạn ăn uống: Biết các loại và nguy cơ

Rối loạn ăn uống liên quan đến các bệnh thể chất và tinh thần nghiêm trọng ảnh hưởng đến ý tưởng và suy nghĩ của mọi...

Hoạt động thể chất dựa trên bằng chứng và hiệu quả để giảm cân

Hoạt động thể chất là không thể thiếu để duy trì sức khỏe tốt, đặc biệt là khi một người đang cố gắng giảm cân. Khi...

Vitamin và lợi ích sức khỏe thiết yếu của chúng

Vitamin là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần để giữ sức khỏe; họ thực hiện các chức năng khác...

Massage và lợi ích sức khỏe của nó

Trong quá khứ gần đây, massage ngày càng trở thành một biện pháp thiết yếu cho mục đích giải trí và các giá trị trị...