Terma dan syarat

Terma dan syarat ini (“Perjanjian”) menetapkan syarat dan ketentuan umum penggunaan laman web healthcliner.com oleh anda (“Laman Web” atau “Perkhidmatan”) dan mana-mana produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya (secara kolektif, “Perkhidmatan”). Perjanjian ini mengikat secara sah antara anda (“Pengguna”, “anda” atau “anda”) dan Healthcliner (“Healthcliner”, “we”, “us” atau “our”). Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat Perjanjian ini. Sekiranya anda memasuki Perjanjian ini atas nama perniagaan atau entiti undang-undang lain, anda menyatakan bahawa anda mempunyai wewenang untuk mengikat entiti tersebut dengan Perjanjian ini, dalam hal ini istilah “Pengguna”, “anda” atau “anda” akan merujuk kepada entiti tersebut. Sekiranya anda tidak mempunyai kewenangan tersebut, atau jika anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat Perjanjian ini, anda tidak boleh menerima Perjanjian ini dan mungkin tidak mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan. Anda mengakui bahawa Perjanjian ini adalah kontrak antara anda dan Healthcliner, walaupun secara elektronik dan tidak ditandatangani secara fizikal oleh anda, dan ini mengatur penggunaan laman web dan perkhidmatan anda.

Akaun dan keahlian

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 16 tahun untuk menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan dan dengan menyetujui Perjanjian ini, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 16 tahun.

Sekiranya anda membuat akaun di Laman Web, anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun anda dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun tersebut dan tindakan lain yang diambil berkaitan dengannya. Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban untuk, memantau dan menyemak akaun baru sebelum anda masuk dan mula menggunakan Perkhidmatan. Memberikan maklumat hubungan palsu dalam bentuk apa pun boleh mengakibatkan penghentian akaun anda. Anda mesti segera memberitahu kami tentang penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan atau pelanggaran keselamatan yang lain. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tindakan atau peninggalan oleh anda, termasuk kerosakan apa pun yang berlaku akibat perbuatan atau peninggalan tersebut. Kami mungkin menangguhkan, menonaktifkan, atau menghapus akaun anda (atau mana-mana bahagiannya) jika kami menentukan bahawa anda telah melanggar peruntukan Perjanjian ini atau bahawa tingkah laku atau kandungan anda cenderung merosakkan reputasi dan muhibah kami. Sekiranya kami memadamkan akaun anda atas sebab-sebab di atas, anda mungkin tidak mendaftar semula untuk Perkhidmatan kami. Kami mungkin menyekat alamat e-mel dan alamat protokol Internet anda untuk mengelakkan pendaftaran lebih lanjut.

Pengebilan dan pembayaran

Anda akan membayar semua yuran atau caj ke akaun anda sesuai dengan yuran, caj, dan terma penagihan yang berlaku pada saat bayaran atau caj perlu dibayar dan perlu dibayar. Di mana Perkhidmatan ditawarkan berdasarkan percubaan percuma, pembayaran mungkin diperlukan setelah tempoh percubaan percuma berakhir, dan bukan ketika anda memasukkan butiran pengebilan anda (yang mungkin diperlukan sebelum bermulanya tempoh percubaan percuma). Sekiranya pembaharuan automatik diaktifkan untuk Perkhidmatan yang telah anda langgani, anda akan dikenakan bayaran secara automatik sesuai dengan istilah yang anda pilih. Pertukaran data sensitif dan peribadi berlaku melalui saluran komunikasi yang dilindungi SSL dan dienkripsi dan dilindungi dengan tanda tangan digital, dan Laman Web dan Perkhidmatan juga mematuhi piawaian kerentanan PCI untuk mewujudkan sekamanan mungkin bagi Pengguna. Imbasan perisian hasad dilakukan secara berkala untuk keselamatan dan perlindungan tambahan. Sekiranya, menurut kami, pembelian anda merupakan urus niaga berisiko tinggi, kami meminta anda memberikan salinan pengenalan gambar yang dikeluarkan oleh kerajaan yang sah dan mungkin salinan penyata bank baru-baru ini untuk kad kredit atau debit yang digunakan untuk pembelian. Kami berhak mengubah harga produk dan produk pada bila-bila masa. Kami juga berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, menghadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini boleh merangkumi pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan / atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin berusaha untuk memberitahu Anda dengan menghubungi alamat e-mel dan / atau penagihan / nombor telefon yang diberikan pada saat pesanan dibuat.

Ketepatan maklumat

Kadang-kadang ada maklumat di Laman Web yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan promosi dan tawaran. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan atau peninggalan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika ada maklumat di Laman Web atau Perkhidmatan yang tidak tepat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya (termasuk setelah anda mengirimkan pesanan anda). Kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini, mengubah atau memperjelas informasi di Laman Web termasuk, tanpa batasan, informasi harga, kecuali sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Tidak ada tarikh kemas kini atau penyegaran yang ditentukan yang berlaku di Laman Web yang harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat di Laman Web atau Perkhidmatan telah diubah atau diperbaharui.

Perkhidmatan pihak ketiga

Sekiranya anda memutuskan untuk mengaktifkan, mengakses atau menggunakan perkhidmatan pihak ketiga, harap maklum bahawa akses dan penggunaan perkhidmatan lain tersebut diatur sepenuhnya oleh terma dan syarat perkhidmatan lain tersebut, dan kami tidak menyokongnya, tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab, dan tidak membuat pernyataan mengenai aspek perkhidmatan lain seperti itu, termasuk, tanpa batasan, kandungan mereka atau cara mereka mengendalikan data (termasuk data anda) atau interaksi antara anda dan penyedia perkhidmatan lain tersebut. Anda tidak boleh menolak sebarang tuntutan terhadap Healthcliner berkenaan dengan perkhidmatan lain. Healthcliner tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan pengaktifan, akses atau penggunaan perkhidmatan lain seperti itu, atau pergantungan anda pada amalan privasi, proses keselamatan data atau dasar lain dari perkhidmatan lain tersebut . Anda mungkin diminta untuk mendaftar atau masuk ke perkhidmatan lain di platform masing-masing. Dengan mengaktifkan perkhidmatan lain, anda secara jelas mengizinkan Healthcliner untuk mendedahkan data anda jika diperlukan untuk memudahkan penggunaan atau pengaktifan perkhidmatan lain tersebut.

Iklan

Selama penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan anda, Anda dapat melakukan korespondensi dengan atau berpartisipasi dalam promosi pengiklan atau penaja yang menunjukkan barang atau perkhidmatan mereka melalui Laman Web dan Perkhidmatan. Sebarang aktiviti tersebut, dan apa-apa terma, syarat, jaminan atau pernyataan yang berkaitan dengan aktiviti tersebut, adalah sepenuhnya di antara anda dan pihak ketiga yang berkenaan. Kami tidak akan mempunyai tanggungjawab, kewajipan atau tanggungjawab untuk surat-menyurat, pembelian atau promosi antara anda dan pihak ketiga tersebut.

Pautan ke sumber lain

Walaupun Laman Web dan Perkhidmatan mungkin menghubungkan ke sumber lain (seperti laman web, aplikasi mudah alih, dll.), Kami tidak, secara langsung atau tidak langsung, menyiratkan sebarang persetujuan, pergaulan, penajaan, sokongan, atau gabungan dengan sumber yang berkaitan, kecuali dinyatakan secara khusus di sini. Sebilangan pautan di Laman Web mungkin “pautan afiliasi”. Ini bermaksud jika anda mengklik pautan dan membeli item, Healthcliner akan menerima komisen gabungan. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai, dan kami tidak menjamin tawaran, perniagaan atau individu atau kandungan sumbernya. Kami tidak memikul tanggungjawab atau tanggungjawab untuk tindakan, produk, perkhidmatan, dan kandungan pihak ketiga yang lain. Anda harus meneliti pernyataan undang-undang dan syarat penggunaan sumber-sumber lain yang anda akses dengan teliti melalui pautan di Laman Web dan Perkhidmatan dengan teliti. Pautan anda ke sumber luar laman web lain adalah atas risiko anda sendiri.

Penggunaan yang dilarang

Selain syarat-syarat lain seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian, Anda dilarang menggunakan Situs Web dan Layanan atau Konten: (a) untuk tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk meminta orang lain untuk melakukan atau mengambil bahagian dalam tindakan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar peraturan, peraturan, undang-undang, atau peraturan setempat internasional, persekutuan, provinsi atau negara; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk melecehkan, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, meremehkan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, usia, asal negara, atau kecacatan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menyebarkan virus atau jenis kod jahat lain yang akan atau mungkin digunakan dengan cara apa pun yang akan mempengaruhi fungsi atau operasi Laman Web dan Perkhidmatan, produk dan perkhidmatan pihak ketiga, atau Internet; (h) untuk spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (i) untuk tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (j) untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Laman Web dan Perkhidmatan, produk dan perkhidmatan pihak ketiga, atau Internet. Kami berhak untuk menghentikan penggunaan laman web dan perkhidmatan anda kerana melanggar penggunaan yang dilarang.

Hak harta Intelek

“Hak Kekayaan Intelektual” bermaksud semua hak sekarang dan masa depan yang diberikan oleh undang-undang, undang-undang umum atau ekuiti dalam atau berkaitan dengan hak cipta dan hak yang berkaitan, tanda dagang, reka bentuk, paten, penemuan, muhibah dan hak untuk menuntut kerana meninggal dunia, hak untuk penemuan, hak untuk menggunakan, dan semua hak harta intelek lain, dalam setiap kes sama ada berdaftar atau tidak berdaftar dan termasuk semua aplikasi dan hak untuk memohon dan diberikan, hak untuk menuntut keutamaan dari, hak tersebut dan semua hak atau bentuk yang serupa atau setara perlindungan dan apa-apa hasil aktiviti intelektual lain yang wujud atau akan wujud sekarang atau masa depan di mana-mana bahagian dunia. Perjanjian ini tidak memindahkan kepada anda harta intelek yang dimiliki oleh Healthcliner atau pihak ketiga, dan semua hak, hakmilik, dan kepentingan di dalam dan ke atas harta tersebut akan kekal (seperti di antara pihak-pihak) semata-mata dengan Healthcliner. Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo yang digunakan berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan, adalah tanda dagang atau tanda dagangan berdaftar Healthcliner atau pemberi lesennya. Tanda dagang, tanda perkhidmatan, grafik dan logo lain yang digunakan berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan mungkin merupakan tanda dagang pihak ketiga yang lain. Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan oleh anda tidak memberi anda hak atau lesen untuk memperbanyak atau menggunakan mana-mana tanda dagangan Healthcliner atau pihak ketiga.

Penafian jaminan

Anda bersetuju bahawa Perkhidmatan tersebut disediakan berdasarkan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia” dan bahawa penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan anda adalah atas risiko anda sendiri. Kami dengan tegas menolak semua jaminan dalam bentuk apa pun, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Kami tidak menjamin bahawa Perkhidmatan akan memenuhi keperluan anda, atau bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas dari kesilapan; kami juga tidak memberikan jaminan mengenai hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan Perkhidmatan atau ketepatan atau kebolehpercayaan setiap maklumat yang diperoleh melalui Perkhidmatan atau bahawa kecacatan dalam Perkhidmatan akan diperbaiki. Anda memahami dan bersetuju bahawa sebarang bahan dan / atau data yang dimuat turun atau diperolehi melalui penggunaan Perkhidmatan dilakukan mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri dan bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kerosakan atau kehilangan data yang disebabkan oleh muat turun bahan tersebut dan / atau data. Kami tidak memberi jaminan mengenai apa-apa barang atau perkhidmatan yang dibeli atau diperoleh melalui Perkhidmatan atau sebarang transaksi yang dilakukan melalui Perkhidmatan kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang diperoleh oleh anda dari kami atau melalui Perkhidmatan tidak akan mewujudkan jaminan yang tidak dibuat dengan jelas di sini.

Had tanggungjawab

Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berkenaan, Healthcliner, sekutu, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, pembekal atau pemberi lesennya tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana orang untuk sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, hukuman, perlindungan atau akibatnya (termasuk , tanpa batasan, ganti rugi atas kehilangan keuntungan, hasil, penjualan, muhibah, penggunaan kandungan, kesan terhadap perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan penjimatan yang dijangkakan, kehilangan peluang perniagaan) namun disebabkan, berdasarkan teori liabiliti, termasuk, tanpa batasan, kontrak, hukuman, jaminan, pelanggaran kewajiban undang-undang, kelalaian atau sebaliknya, walaupun pihak yang bertanggungjawab telah diberitahu mengenai kemungkinan kerosakan tersebut atau mungkin telah meramalkan kerosakan tersebut. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, liabiliti keseluruhan Healthcliner dan sekutunya, pegawai, pekerja, ejen, pembekal dan pemberi lesen yang berkaitan dengan perkhidmatan akan dihadkan kepada jumlah yang lebih besar daripada satu dolar atau jumlah yang sebenarnya dibayar secara tunai oleh anda kepada Healthcliner untuk tempoh satu bulan sebelum peristiwa atau kejadian pertama yang menimbulkan tanggungjawab tersebut. Batasan dan pengecualian juga berlaku jika ubat ini tidak memberi pampasan sepenuhnya kepada anda atas kerugian atau kegagalan tujuan utamanya.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan Healthcliner dan sekutunya, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, pembekal dan pemberi lesen yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan atau kos, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang timbul berkaitan dengan atau timbul dari mana-mana pihak ketiga tuduhan, tuntutan, tindakan, pertikaian, atau tuntutan pihak yang ditegaskan ke atas salah satu daripada mereka berikutan atau berkaitan dengan Kandungan anda, penggunaan Laman web dan Perkhidmatan anda atau salah laku yang disengajakan oleh pihak anda.

Kerentanan

Semua hak dan sekatan yang terkandung dalam Perjanjian ini dapat dilaksanakan dan harus berlaku dan mengikat hanya sejauh tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dimaksudkan untuk dibatasi sejauh yang diperlukan sehingga mereka tidak menjadikan Perjanjian ini tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dilaksanakan. Sekiranya mana-mana peruntukan atau bahagian mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang, itu adalah niat pihak-pihak bahawa peruntukan atau bahagian yang selebihnya akan menjadi perjanjian mereka berkenaan dengan perkara ini, dan semua peruntukan atau bahagiannya yang masih ada akan tetap berkuatkuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya.

Penyelesaian pertikaian

Pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap perselisihan yang timbul darinya akan diatur oleh undang-undang substantif dan prosedur di Connecticut, Amerika Syarikat tanpa memperhatikan peraturannya mengenai konflik atau pilihan undang-undang dan, sejauh yang berlaku, undang-undang Amerika Syarikat. Bidang kuasa dan tempat eksklusif untuk tindakan yang berkaitan dengan perkara di bawah ini adalah mahkamah yang terletak di Connecticut, Amerika Syarikat, dan dengan ini anda tunduk kepada bidang kuasa peribadi mahkamah tersebut. Anda dengan ini melepaskan hak untuk perbicaraan juri dalam setiap proses yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Antarabangsa tidak berlaku untuk Perjanjian ini.

Tugasan

Anda tidak boleh memberikan, menjual semula, melisensikan atau memindahkan atau menyerahkan mana-mana hak atau kewajipan anda di bawah ini, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa persetujuan bertulis kami terlebih dahulu, yang mana persetujuan adalah mengikut budi bicara kami sendiri dan tanpa kewajipan; apa-apa penyerahan atau pemindahan tersebut adalah tidak sah. Kami bebas menyerahkan apa-apa hak atau kewajibannya di bawah ini, secara keseluruhan atau sebahagian, kepada pihak ketiga mana pun sebagai sebahagian daripada penjualan semua atau sebahagian besar aset atau stoknya atau sebagai sebahagian daripada penggabungan.

Perubahan dan pindaan

Kami berhak untuk mengubah Perjanjian ini atau syarat-syaratnya yang berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan pada bila-bila masa, berkuat kuasa setelah memposting versi terkini Perjanjian ini di Laman Web. Apabila kita melakukannya, kita akan menyemak tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan yang berterusan setelah perubahan tersebut menjadi persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Penerimaan syarat-syarat ini

Anda mengakui bahawa anda telah membaca Perjanjian ini dan bersetuju dengan semua terma dan syaratnya. Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini, anda tidak dibenarkan mengakses atau menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan.

Hubungi kami

Sekiranya anda ingin menghubungi kami untuk memahami lebih lanjut mengenai Perjanjian ini atau ingin menghubungi kami mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengannya, anda boleh melakukannya melalui borang hubungan, hantarkan e-mel ke contact@healthcliner.com atau tulis surat ke 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, Amerika Syarikat.

Dokumen ini terakhir dikemas kini pada 3 Jun 2021

https://www.websitepolicies.com/policies/view/Whb2gZGv